Van klassieke massage tot bindweefselmassage. Gerichte en adviserende behandelingen met veel zorg en aandacht.

Algemene Voorwaarden Massagepraktijk Touch to Care

Om de massage/behandeling/coaching die u wilt ondergaan zo goed  en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal  algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt zijn de  volgende voorwaarden van toepassing:

 • Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van  een afspraak naar voor en achternaam, uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres  gevraagd. 
 • Voorafgaand aan de eerste massagebehandeling wordt er door  mij een intake gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf  verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die  hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de  massagebehandeling op een verantwoordelijke en veilige manier  gegeven worden. 
 • Bij wijzigingen in uw situatie bent u zelf  verantwoordelijk om dit aan mij door te geven. 
 • Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de  massagebehandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld.  Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden  verstrekt. 
 • Bij Touch to Care wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel  kan ik afzien van een massagebehandeling en wordt u doorverwezen  naar de huisarts of specialist. 
 • Bij koorts, griep, ontstekingen mag er niet gemasseerd worden. Bij acute  blessures, bepaald medicijngebruik of ziektes is het raadzaam eerst  advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt. 
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de  afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten  afspraken binnen deze termijn worden voor 100 % in rekening  gebracht. 
 • Betaling verloopt contant of via betaalverzoek (Tikkie) en wordt  direct na de massage/behandeling voldaan. 
 • Cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte. Indien de bon ouder is zal de meerprijs worden berekend van het huidige tarief. 
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens  dat u Touch to Care niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of  nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een  massagebehandeling die aan u gegeven is.